Jdi na obsah Jdi na menu
 

Látková koncentrace- příklady

21. 4. 2013

1. Kolik gramů KOH (Mr = 56,1) je třeba na přípravu 800 cm3 0,7 M roztoku této látky? [31,4g]

 

2. Kolik cm3 35% roztoku HCl (Mr = 36,5; ρ = 1,18 g.cm-3) je třeba na přípravu 2,5 dm3 0,9M roztoku této kyseliny? [198,9 cm3]

 

3. Kolik dm3 plynného chlorovodíku (měřeno za normálních podmínek) je třeba na přípravu 2 dm3 roztoku o koncentraci c = 3 mol. dm-3? [134,4 dm3]

 

4. Kolik cm3 0,2 M roztoku HCl lze připravit z 50 cm3 35% roztoku HCl (Mr = 36,5; ρ = 1,18 g.cm-3) [2828,8 cm3]

 

5. Kolik cm3 0,3 M roztoku je možno připravit z 60 cm3 5M roztoku kyseliny sírové?[1000 cm3]

 

6. Pro přípravu 900 cm3 roztoku kyseliny sírové bylo použito 90 cm3 20% roztoku této kyseliny (Mr = 98; ρ = 1,14 g.cm-3). Vypočítejte látkovou koncentraci připraveného roztoku. [232,7 cm3]

 

7. 500 cm3 roztoku hydroxidu sodného (Mr = 40) bylo připraveno z 60 g této látky. Vypočítejte koncentraci připraveného roztoku. [3 mol.dm-3]

 

8. Pro přípravu 500 cm3 roztoku amoniaku bylo použito 10 dm3 plynného amoniaku (objem měřen za normálních podmínek). Vypočítejte látkovou koncentraci připraveného roztoku. [0,893 mol.dm-3]

 

9. Vypočítejte kolik dm3 plynného amoniaku (měřeno za normálních podmínek) je obsaženo v 1 dm3 jeho 26% roztoku (Mr = 17; ρ = 0,9 g.cm-3). [309,7 dm3]

 

10. Roztok kyseliny sírové má koncentraci 70% ( Mr = 98; ρ = 1,611 g.cm-3). Vypočítejte jaká je koncentrace tohoro roztoku v mol.dm-3. [11,51 mol.dm-3]

 

11. Roztok kyseliny sírové (Mr = 98) má koncentraci 15,50 mol.dm-3. Hustota tohoto roztoku je 1,7815 g.cm-3. Vypočítejte koncentraci tohoto roztoku ve hmotnostních procentech. [85,3%]

 

12. Hustota 55,0% roztoku kyseliny sírové ( Mr = 98) je 1,4453 g.cm-3. Vypočítejte koncentraci tohoto roztoku v mol.dm-3. [8,11 mol.dm-3]

 

13. Roztok dusičnanu sodného obsahuje 15mg Na+ v 1 cm3. Vypočítejte koncentraci dusičnanu sodného v mol.dm-3. Ar(Na) = 23 [0,652 mol.dm-3]

 

14. Vypočítejte hmotnostní zlomek vápníku v uhličitanu vápenatém (Mr = 100). Ar(Ca) = 40 [0,4]

 

15. Hmotnostní zlomek železa v heptahydrátu síranu železnatého je 0,2004. Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost této sloučeniny. Ar(Fe) = 55,9 [278,9]

 

16. Hmotnostní zlomek dusičnanu sodného v roztoku je 0,1. Jaká je hmotnost roztoku, pokud víte, že obsahuje 15g NaNO3? [150 g]

 

17. Jaký je hmotnostní zlomek síranu železnatého ( Mr = 151,9) v roztoku, který byl připraven z 80 g heptahydrátu síranu železnatého ( Mr = 278,9) a 900 g vody? [4,45.10-2]

 

18. Pro přípravu 600 cm3 roztoku kyseliny dusičné bylo použito 80 cm3 jejího 5M roztoku. Vypočítejte látkovou koncentraci připraveného roztoku. [0,67 mol.dm-3]

 

19. Pro přípravu 700 cm3 roztoku hydroxidu sodného bylo použito 50 cm3 5M a 80 cm3 4M roztoku této látky. Vypočítejte koncentraci vzniklého roztoku. [0,814 mol.dm-3]

 

20. Kolik gramů pentahydrátu síranu měďnatého ( Mr = 249,5) získáte odpařením vody z 800 g 5% roztoku síranu měďnatého ( Mr = 159,5)? [62,6 g]